Regulamin


§ 1. Postanowienia ogólne, dostępność oferty serwisu

 

1.1 Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez sklep internetowy sklep.hort-cafe.pl. Korzystanie ze sklepu sklep.hort-cafe.pl jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

1.2 Serwis sklep.hort-cafe.pl prowadzony jest przez firmę "Hort-Cafe" Teresa i Stanisław Komar sp. j. z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 15, 15-897 Białystok, identyfikującą się numerami NIP 5420300786 oraz REGON 050208977, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083341.

1.3 Zamówione w serwisie sklep.hort-cafe.pl produkty Klient może odebrać w cukierni firmowej Hort-Cafe ul. Marie Curie Skłodowskiej 15 w Białymstoku lub skorzystać z płatnej dostawy w granicach Białegostoku i jego najbliższej okolicy. Płatne dostawy będą realizowane za pośrednictwem kuriera na zasadach określonych w paragrafie §4 punkt 4.7.

 

§ 2. Oferta sklep.hort-cafe.pl.

 

2.1 Sklep internetowy sklep.hort-cafe.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie i oferuje towary znajdujące się w sklepie, za pośrednictwem internetu.

2.2 Przedmiotem sprzedaży przez internet są produkty wymienione w ofercie przedstawionej na stronach sklepu internetowego sklep.hort-cafe.pl w chwili składania zamówienia.


2.3 Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego sklep.hort-cafe.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez klienta. Ceny na stronie sklepu internetowego sklep.hort-cafe.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny w sklepie internetowym sklep.hort-cafe.pl mogą nieznacznie różnić się od cen w stacjonarnym sklepie firmowym. Ceny zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy.

 

2.4 Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (suma wartości produktów oraz kosztów dostawy) przedstawiana jest na stronie sklep.hort-cafe.pl, po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.


§ 3. Rejestracja klienta

 

3.1 Klient może dokonać zamówienia poprzez wybór rodzaju, ilości lub wagi produktów, opcji dostawy, odbioru własnego oraz podania własnego numeru telefonu kontaktowego podczas składania zamówienia.

3.2 Korzystanie z serwisu internetowego rozumiane jako złożenie zamówienia jest możliwe tylko pod warunkiem potwierdzenia przez klienta zapoznania się z warunkami regulaminu sklepu internetowego sklep.hort-cafe.pl

 

3.3 Żadne dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

3.4 Zabronione jest dostarczanie przez klienta treści i informacji o charakterze bezprawnym, w szczególności posługiwanie się przez klienta danymi osobowymi podmiotów trzecich.

3.5 Korzystanie z serwisu internetowego sklep.hort-cafe.pl jest możliwe tylko pod warunkiem wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez klienta w celu realizacji zamówienia. W tym też celu Hort-Cafe Teresa i Stanisław Komar Sp. J . ma prawo do przechowywania tych danych osobowych. Hort-Cafe Teresa i Stanisław Komar Sp.J . jednocześnie jest administratorem danych osobowych, które będą przechowywane w siedzibie "Hort-Cafe Teresa i Stanisław Komar Sp. J .w Białymstoku przy ul M.C. Skłodowskiej 15 . Klient zezwala na przetwarzania danych osobowych odznaczając zakładkę zamieszczoną na serwisie.

3.6 W celu dokonania zakupu w serwisie sklep.hort-cafe.pl wymagane jest podanie danych kontaktowych zamawiającego i danych osobowych i teleadresowych odbiorcy.

3.7 Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Na wniosek Klienta Hort-Cafe Teresa i Stanisław Komar Sp. J. całkowicie usunie jego dane osobowe ze swoich baz.

 

§ 4. Składanie i realizacja zamówienia

 

4.1 Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę (z wyłączeniem przerw technicznych, koniecznych dla sprawnego działania systemu) za pośrednictwem strony internetowej sklep.hort-cafe.pl. Klient składa zamówienie poprzez serwis internetowy, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, jego wielkość lub wagę, rodzaj dekoracji za pomocą rozwijanych pól, a następnie wskazuje sposób odbioru i po podaniu numeru swojego telefonu kontaktowego zatwierdza je klikając na pole DODAJ DO KOSZYKA.

 

4.2 Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym sklep.hort-cafe.pl

 

4.3 Sklep internetowy sklep.hort-cafe.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikające z przyczyn niezależnych od sklepu internetowego sklep.hort-cafe.pl, w tym szczególnie z powodu błędnie podanego przez klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

4.4 Zapłaty za zamówiony tort w serwisie sklep.hort-cafe.pl można dokonać przelewem bankowym, za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24 oraz osobiście przy odbiorze zamówienia w sklepie firmowym Hort-Cafe przy ul. M.C. Skłodowskiej 15 w Białymstoku.

 

4.5 Zamówienie będzie przetrzymywane w systemie przez okres 5 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli w tym okresie zamówienie nie zostanie potwierdzone, zostanie ono anulowane bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia ze strony sklep.hort-cafe.pl


4.6 Termin realizacji zamówienia każdorazowo będzie ustalany indywidualnie.

4.7 Dostawa w ramach realizacji Usługi dostępna jest na obszarze objętym Strefą Dowozów. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez system podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji, na podstawie kodu pocztowego adresu dostawy. W sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, system automatycznie generuje opcję odbioru osobistego.

4.8. Dostawa poza Strefę Dowozu jest możliwa jest jedynie w przypadku wędlin i chleba, po wcześniejszym kontakcie z obsługą sklepi internetowego Hort Cafe. Dostawa w takim wypadku ograniczona jest do terytorium Polski. Koszty dostawy poza Strefę naliczane są indywidualnie na podstawie stawek firm kurierskich.

4.9. Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę lub na zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem lokalnej firmy kurierskiej. W przypadku dostawy poza Strefę Dowozu jest ona realizowana jedynie przesyłką kurierską na zlecenie Sprzedawcy.

4.10. Dostawa jest realizowana jest w godzinach podanych w Formularzu Zamówienia. Klient może podać w Formularzu Zamówienia preferowane godziny dostawy w dostępnym przedziale czasowym, aczkolwiek nie są one wiążące dla Sprzedawcy – Sprzedawca może dokonać dostawy w całym podanym przedziale czasowym. W przypadku Usługi obejmującej także dni niebędące Dniami Roboczymi, dostawa posiłków na te dni w ramach Usługi dokonywana jest w ostatni Dzień Roboczy poprzedzający te dni, chyba że Usługodawca i Klient ustalą dostawę w inny sposób.

4.11 W wyznaczonym dniu kurier podejmuje jedną próbę dostawy. Jeśli pomimo bezskutecznej próby dostawy w wyznaczonym terminie oraz bezskutecznej próby kontaktu pod podanym numerem telefonu nikt nie odbierze przesyłki, paczka wraca do Sprzedawcy, gdzie oczekuje na odebranie w sklepie stacjonarnym przez okres 4 dni. Towary sprzedawane w sklepie Hort Cafe wymagają przechowywania w specjalnych warunkach, dlatego Sprzedawca nie dopuszcza możliwości wielokrotnych prób dostawy przez Kuriera i przechowywania paczki w nieodpowiednich warunkach.

§ 5. Reklamacje

 

5.1 Sklep internetowy sklep.hort-cafe.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu i prawo odstąpienia nie obowiązuje, gdy produkt uległ uszkodzeniom mechanicznymi, które nie zostały zgłoszone przy odbiorze w sklepie lub kurierowi sklep.hort-cafe.pl przy odbiorze dostawy.

5.2 Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedłożenie dowodu zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).

5.3 Reklamację można złożyć w sklepie firmowym Hort-Cafe przy ul. M.C. Skłodowskiej 15 w Białymstoku. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru.

5.4 Formularz reklamacji należy wypełnić czytelnie.

 

5.5 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru.

5.6 Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.

5.7 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Hort-Cafe wyśle do klienta nowy pełnowartościowy produkt lub zwróci wartość zamówienia.

§ 6. Rozwiązanie umowy/odstąpienie od umowy/wymiana

 

6.1 W przypadku wybrania odbioru towaru we własnym zakresie, Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej poprzez sklep internetowy sklep.hort-cafe.pl, bez podania jakichkolwiek przyczyn.


6.2 Jeśli w momencie odbierania zamówienia opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru oraz w obecności sprzedawcy lub kuriera. Następnie należy sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt do działu obsługi klienta sklep.hort-cafe.pl telefonicznie pod numer 697203903 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub mailowo na adres
sklep@hort-cafe.pl – w przypadku niesporządzenia i nieprzedłożenia protokołu szkody u kuriera, zwrot towaru z przyczyny wady powstałej w trakcie transportu nie będzie przyjęty.

6.3 Towary zakupione w sklepie internetowym sklep.hort-cafe.pl. które nie podlegają wymianie bądź zwrotowi to:

- posiadające ślady konsumpcji i użytkowania,

- te które zostały uszkodzone mechanicznie po dostarczeniu, tj. nie został spisany protokół szkody w obecności sprzedawcy sklep-hortcafe.pl lub kuriera
- te, o których mowa w §8 pkt 8.4

§ 7. Promocja

 

7.1 Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do prowadzenia okresowych akcji promocyjnych. Zasady promocji są każdorazowo uregulowane w odrębnym regulaminie promocji. W przypadku kolizji postanowień regulaminu promocji z niniejszym regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminu promocji.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

8.1 Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

8.2 Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

8.3 Sklep internetowy sklep.hort-cafe.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez operatorów sieci komórkowych i administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email lub sms wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na telefonie komórkowym lub komputerze używanym przez Klienta.

8.4 Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w sklepie internetowym sklep.hort-cafe.pl

8.5 Sklep internetowy sklep.hort-cafe.pl dokłada należytej staranności, aby treść ofert oraz fotografie sprzedawanych towarów jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.

8.6 Sklep internetowy sklep.hort-cafe.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklep.hort-cafe.pl

8.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby właściciela sklepu internetowego sklep.hort-cafe.pl
 

 

0